Irini Iliopoulou


Astrolavos Gallery, Piraeus
Vineyards
Oil on canvas, 115 x 146cm, 1992