Ειρήνη Ειλιοπούλου


Αίθουσα Τέχνης Αθηνών, Αθήνα
Aμπέλια
Λάδι σε πανί, 115 x 146cm, 1992