Ειρήνη Ειλιοπούλου


Αίθουσα Τέχνης Αθηνών, Αθήνα
Aπογεύματα του Aυγούστου
Λάδι σε πανί, 200 x 300cm, 1994