Ειρήνη Ειλιοπούλου


Αίθουσα Τέχνης Αθηνών, Αθήνα
Απόγευμα Κυριακής
λάδι σε ξύλο, 25 x 20cm, 2003