Ειρήνη Ειλιοπούλου


Galerie Lefor Openo, Παρίσι
Κούκλες ΙΙ
λάδι σε πανί, 120 x 130cm, 2011